Regułamin
Umowa użytkownika
Wprowadzenie
Używając i/lub odwiedzając jakikolwiek rozdział strony SOL Casino (dalej – Strona/Casino/Firma), zakładając konto i korzystając z usług Strony, zgadzasz się z Regułaminem, polityką prywatności, zasadami wszystkich przedstawionych gier, warunkami działalności promocyjnej, bonusami i specjalnymi ofertami, zamieszczonymi na Stronie. Powyższe zasady i warunki, zwane dalej „Regułaminem”. Zanim zaakceptujesz Regułamin, uważnie go przeczytaj. Niniejszy Regulamin stanowi umowę między kasynem online a graczem. Rejestracja i składanie stawek w SOL Casino oznacza zgodę gracza z niniejszym Regułaminem. Jeśli nie zgadzasz się z Regułaminem, nie możesz korzystać z usług Strony, nie zakładaj konta i/lub nie wykorzystywaj Strony, ponieważ korzystanie z usług Strony automatycznie oznacza całkowitą akceptację Regułaminu. Regułamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.
Regułamin
Strony
 • Informacje na stronie są dostarczane przez operatora strony - firmę GALAKTIKA N.V., zarejestrowanej pod adresem Groot Kwartierweg 10 Willemstad Curacao, CW., dalej zwana – «Kasyno/Firma». Działalność firmy GALAKTIKA N.V. jest licencjonowana i regulowana przez Antillephone N.V. Fragmenty Warunków, zawierające zaimki „my”, „nasz”, „my” lub „Firma” odnoszą się do odpowiedniej firmy, z którą zawierasz umowę zgodnie z powyższym akapitem. W razie pytań prosimy o kontakt z serwisem technicznym pod adresem [email protected].
Zmiany warunków
 • Firma ma prawo do wprowadzania dowolnych zmian bez uprzedniego powiadomienia, w tym: do oprogramowania, procedury świadczenia usług graczom, wymagań wobec graczy, a także zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zmiany obowiązują po opublikowaniu nowej edycji Regiłaminu na Stronie. Każdy gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z aktualną wersją Regułaminu. Firma zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia do wprowadzenia zmian, edytowania, aktualizację jakichkolwiek warunków Regułaminu z przyczyn, w tym handlowych, prawnych (związanych z wejściem w życie nowych przepisów lub aktów normatywnych), a także z przyczyn, związanych z obsługiwaniem klientów.
 • W przypadku braku zgody na zmiany, możesz zaprzestać korzystania ze Strony i/lub zamknąć swoje konto, wykonując warunki punktu 12 niniejszego Regulaminu. Dalsze korzystanie z dowolnej części Strony wejściu w życie zmienionego Regułaminu zostanie automatycznie uznane za przyjęcie i akceptację zmienionego Regułaminu, w tym również (w celu uniknięcia wątpliwości) wszelkich uzupełnień, usunięć, zastąpień lub innych zmian w danych identyfikacyjnych, dotyczących wspomnianej Firmy i zaznaczonych w punkcie 2.1 niniejszego Regułaminu.
Warunki prawne
 • Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, osoby w wieku poniżej 18 lat lub osoby, które nie osiągnęły wieku pozwalającego na uczestniczenie w grach hazardowych, zgodnie z obowiązującym prawem w określonej jurysdykcji („Wiek uprawniający”), nie mogą korzystać z usług Strony. Korzystanie ze Strony przez osób poniżej Wieku uprawniającego, jest uważane za naruszenie Regułaminu. Firma zastrzega sobie prawo do wymagania okazania dokumentów potwierdzających wiek gracza na każdym etapie, aby upewnić się, że osoby, które nie osiągnęły Wieku uprawniającego, nie korzystają z usług Strony internetowej. Firma ma prawo zawiesić Twoje konto i odmówić dostępu do korzystania z usług, jeśli nie dostarczyłeś dowodów swojego wieku lub Firma ma uzasadnione podstawy do podejrzeń w naruszeniu punktu 4.1. Wpełni zdajemy sobie sprawę, że ze względu na szeroką dostępność Internetu osobom niepełnoletnim, istnieje prawdopodobieństwo, że będą mogły zarejestrować się i grać w Kasynie. Dlatego zdecydowanie zachęcamy rodziców do współpracy w celu ochrony swoich dzieci przed bezpłatnym dostępem do Strony internetowej z grami hazardowymi. Istnieje specjalne oprogramowanie, które może pomóc w tej sprawie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź następujące strony internetowe.
 • Użytkownik potwierdza, gwarantuje i zgadza się z tym, że korzystanie z usług Strony jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, ustawami i zasadami. Firma nie ma na celu okazywać usługi, które mogłyby w jakikolwiek sposób być sprzeczne z obowiązującym prawem krajowym. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawne lub nieautoryzowane wykorzystywanie usług Strony internetowej.
 • W trakcie wykorzystywania Strony, używasz ją na własne życzenie, a także ponosisz ryzyko odpowiedzialności i świadomie podejmujesz decyzję związaną z tym, czy wykorzystywanie usług ze Strony internetowej zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami krajowymi. Niniejszym oświadczasz, że rozumiesz i zgadzasz się ze stwierdzeniem, że użytkownik jest odpowiedzialny na własną rękę dowiadywać się o obowiązujących przepisach i normach, związanych z wiekiem uprawniającym do uczestniczenia w grach hazardowych. Firma nie jest w stanie udzielić Ci porad prawnych, ani gwarancji dotyczących legalności korzystania ze Witryny.
 • Zabrania się zakładania kont i/lub wnoszenia jakichkolwiek środkó pieniężnych, jeśli znajdujesz się lub jesteś rezydentem Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanji. Firma może zmieniać listę jurysdykcji bez uprzedniego powiadomienia. Pzyjmując niniejszy Regułamin, zgadzasz się na ten wymóg, zobowiązujesz się nie zakładać konta i nie korzystać ze swego konta, jeśli znajdujesz się w jednym z powyższych krajów.
 • Uzytkownicy z Izraela, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, USA, Łotwy i Turcji nie mogą robić stawki na prawdziwe pieniądze w SOL Casino.
 • W razie, jeśli wygrana podlega obowiązku opodatkowania przez lokalne władze ustawodawcze, podatkowe lub inne organy, jesteś odpowiedzialny za zgłoszenie swoich wygranych i/lub strat i przekazanie podatków odpowiednim władzom. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich podatków i opłat, pobieranych w związku z wszelkimi wygranymi, wynikającymi z korzystania ze Strony internetowej.
 • Niektóre gry mogą być niedostępne w niektórych regionach, w zależności od zasad dostawców gier, które mogą od czasu do czasu się zmieniać. Gry na NetEnt są niedostępne w niżej wymienionych krajach: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Australia, Bahamy, Botswana, Kambodża, Ekwador, Etiopia, Ghana, Gujana, Hongkong, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Birma, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua -Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajwan, Trynidad i Tobago, Tunezja, Uganda, Jemen, Zimbabwe. (Kraje z kategorii „A”). Dla krajów z kategorii „B”, a mianowicie, Belgii, Bułgarii, Kanady, Danii, Estonii, Francji, Włoch, Meksyku, Portugalii, Rumunii, Łotwy, Litwy, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii, Serbii i Szwecji gry od NetEnt są dostępne tylko pod warunkiem, że otrzymanie licencji od ogranu regulacyjnego zostało rozpatrzone i zaakceptowane przez NetEnt. Ponad to sloty Planet of the Apes, Guns&Roses, Jimi Hendrix& Motörhead, Jumanji, Emoji Planet są niedostępne w takich krajach jak Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Australia, Bahamy, Botswana, Kambodża, Ekwador, Etiopia, Ghana, Gujana, Hongkong, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Birma, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajwan, Trynidad i Tobago, Tunezja, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Kanada, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Meksyk Portugalia, Rumunia, Serbia, Hiszpania, Szwecja, Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Azerbejdżan, Chiny, Indie, Malezja, Katar, Rosja, Tajlandia, Turcja i Ukraina. Slot Vikings jest niedostępny w Afganistanie, Albanii, Algierii, Angole, Australii, Azerbejdżanie, Kambodży, Chinach, Ekwadorze, Francji, Gujanie, Hongkongu, Indii, Indonezji, Iranie, Iraku, Izraelu, Kuwejcie, Laosie, Malezji, Birmie, Namibii, Korei Północnej, Pakistanie, Papua-Nowej Gwinei, Filipinach, Katarze, Rosji, Singapurze, Korei Południowej, Sudanie, Syrii, Tajwanie, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Ugandzie. Dodatkowo, seria Universal Monsters (Frankenstein, The Bride of Frankenstein, Dracula, The Mummy, The Wolf Man, Creature from the Black Lagoon, The Invisible Man) jest dotępna tylko w takich krajach jak Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Chorwacja, Macedonia, Turcja, Austria, Bułgaria, Cypr Republika Czeska, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Peru, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwecja. Graczy z krajów, należących do kategorii „A” i „B”, a także z Azerbejdżanu, Chin, Danii, Indii, Izraelu, Włoch, Japonii, Malezji, Kataru, Federacji Rosyjskiej, Hiszpanii, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Zjednoczonych Emirat Arabskich i Ukrainy nie mogą wygrać jackpotu w dowolnej z gier od NetEnt (na przykład, w Mega Fortune, ale nie tylko). Kasyno podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić graczom z tych krajów korzystanie z tych gier, ale jeśli gracze z tych krajów wygrają jackpot, wygrana zostanie anulowana.
Założenie konta
 • Aby skorzystać ze Strony internetowej, musisz założyć konto (“Twoje konto”). W tym celu będziesz musiał podać aktualny adres poczty elektronicznej i wpisać hasło, które w dalszym ciągu będzie potrzebne do wejścia w system. Pomimo tego może okazać się niezbędnym podanie niektórych informacji o charakterze osobistym, w tym imię, datę urodzenia, dane paszportowe i numer telefonu.
 • Imię, wpisane pod czas rejestrowania się powinno odpowiadać Twojemu imieniu rzeczywistemu i nie mieścić błędów. W celu potwierdzenia udzielonych informacji, Firma ma prawo w każdej chwili poprosić o okazanie dokumentu tożsamości (w tym, kopię paszportu / dowodu osobistego) lub innej karty płatniczej. W przypadku nienandania takiej informacji, Firma może zawiesić Twoje konto do momentu otrzymania powyższych dokumentów i/lub ostatecznie zamknąć Twoje konto.
 • Rejestrując się na Stronie internetowej, podejmujesz zobowiązanie do okazania dokładnych, pełnych i prawdziwych informacji o sobie. W razie konieczności wniesienia zmian musisz we własnym zakresie i w odpowiednim czasie zmieniać podane informacje o sobie. Niewykonania powyższego wymagania może prowadzić do zastosowania ograniczeń, niewykonania transakcji (bonusy, wygrane) i/lub zamknięcia Twojego konta.
 • W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub trudności podczas rejestracji, możesz zwrócić się do serwisu obsługi klientów pod adres poczty elektronicznej: [email protected].
 • Można założyć tylko jedno konto na naszej Stronie internetowej. Jedno konto jest dopuszczalne dla jednego gracza, gospodarstwa domowego, adresu pocztowego lub IP, komputera lub innego urządzenia. Jakiekolwiek inne konta, które będziesz zakładał na Stronie internetowej będą traktowane jako „Konta zduplikowane”. Firma ma prawo do natychmiastowego zamknięcia takich kont, a:
  • wszystkie transakcje, dokonane na Kontach zduplikowanych, będą uważane za nieważne;
  • wszelkie stawki lub depozyty, wykonane poprzez Konta zduplikowane, zostaną Ci zwrócone;
  • wszystkie zakłady, wygrane lub bonusy, zdobyte za pomocą konta zduplikowanego, zostaną stracone i mogą zostać przez nas odebrane. W takim przypadku będziesz musiał zwrócić nam środki wyprowadzone z Konta zduplikowanego.
 • Rejestrując się na Stronie internetowej, automatycznie zgadzasz się na otrzymywanie newslettera i innych wiadomości na Swoją skrzynkę e-mail, której adres podałaś w trakcie rejestracji.
Weryfikacja Twojej tożsamości; wymagania dotyczące ochrony przed praniem pieniędzy
 • Firma udostępnia Ci możliwość do korzystania z usług Strony internetowej, a Ty gwarantujesz, potwierdzasz, zobowiązujesz się i wyrażasz zgodę na to, że
  • jesteś prawowitym posiadaczem środków pieniężnych, znajdujących się na Twoim koncie. Informacje, które podałeś Firmie w momencie rejestracji i/lub później, w tym w ramach każdej transakcji, wymagającej dokonania wpłaty pieniędzy, są prawdziwe, aktualne, dokładne i zgadzają się z informacjami na kartach kredytowych/debetowych lub innych rachunkach bieżących, które zostaną wykorzystane do wniesienia lub otrzymania środków na Twoje konto.
  • Niniejszym oświadczasz, że rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że możesz stracić środki pieniężne podczas korzystania z usług Strony internetowej, i że odpowiedzialność za to jest po Twojej stronie. Jesteś świadom i zgadzasz się, że korzystasz z usług Strony internetowej według własnego uznania i na własne ryzyko. Nie możesz zgłaszać do Firmy roszczeń, związanych z Twoimi stratami, i/lub przegranymi.
  • Niniejszym oświadczasz, że rozumiesz ogólne reguły, warunki i zasady postępowania, związane z nadaniem usług i przeprowadzenia gier na Stronie i w sieci Internet. Jesteś świadom Swojej odpowiedzialności za poprawność zakładów w grach. Obiecujesz nie podejmować działań, które szkodzą reputacji Firmy.
 • Akceptując niniejszy Regułamin, dajesz nam prawo do regularnego przeprowadzania wszelkich kontroli: według własnego uznania lub które będą wymagane przez osoby trzecie (w tym organy regulacyjne) w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i danych kontaktowych (dalej - „Kontrola”).
 • W czasie przeprowadzenia Kontroli mamy prawo do ograniczenia możliwości wypłaty środków z konta.
 • Jeśli jakiekolwiek podane przez Ciebie informacje są fałszywe, niekompletne, niedokładne lub wprowadzające w błąd, lub jeśli informacje te nie zgadzają się z informacjami wskazanymi w danych paszportowych, to zostanie potraktowane za naruszenie warunków umowy, a my mamy prawo do natychmiastowego zamknięcia konta i/lub, oprócz innych działań według naszego uznania, odmówić Ci korzystania z usług Strony internetowej.
 • Firma ma prawo zawiesić twoje konto, jeśli nie da się stwierdzić, że osiągnąłeś Wieku uprawniającego. Jeśli podczas korzystania z usług Strony, związanych z grami hazardowymi okaże się, że Twój wiek nie osiągnął Wieku uprawniającego, wtedy:
  • Twoje konto zostanie zamknięte;
  • wszelkie transakcje dokonane w tym okresie czasowym zostaną unieważnione, a środki zdeponowane przez Ciebie na koncie zostaną zwrócone;
  • wszelkie zakłady, dokonane przez Ciebie w tym okresie czasowym zostaną anulowane i zwrócone;
  • wszystkie przegrane kwoty, zgromadzone przez Ciebie w czasie, gdy Twój wiek nie osiągnął Wieku uprawniającego, będą stracone, a Ty będziesz musiał zwrócić nam wszelkie środki, które zostały wyprowadzone z Twojego konta, na żądanie Firmy.
Imię użytkownika, hasło i bezpieczeństwo
 • Niniejszym zgadzasz się, że wejście na konto gracza jest możliwe wyłącznie poprzez podanie niepowtarzalnego loginu (nazwy użytkownika) i stworzonego przez niego hasła. Po otwarciu na Stronie konta, zobowiązujesz się nie ujawniać/nie zawiadamiać innym osoom (w sposób zamierzony lub niezamierzony) Swojego imienia użytkownika i hasła. Jeśli straciłeś lub zapomniałeś dane swojego konta, możesz odnowić hasło, wciskając na „Zapomniałem hasło” na Stronie.
 • Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie poufności swoich danych rejestracyjnych i ograniczenie dostępu do Swojego konta przez osoby trzecie, a także za wszelkie działania i transakcje wykonane na jego koncie. Ponadto jesteś odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju straty na koncie, które poniosłeś w wyniku działań osób trzecich.
 • Niniejszym potwierdzasz, że natychmiast zawiadomisz Firmę o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta i/lub innym naruszaniu zasad poufności. Jesteś zobowiązany do nadania Firmie (na jej żądanie) informacji, potwierdzających występowanie nieautoryzowanego dostępu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku nieuczciwego użycia Twojej nazwy użytkownika i hasła przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy zostałeś powiadomiony o autoryzacji, czy nie.
 • Kasyno podejmuje wszelkie możliwe środki w celu ochrony od nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych graczy. Dane osobowe graczy są dostępne tylko dla Stron uczestniczących w świadczeniu usług za pośrednictwem Strony gier hazardowych. Mimo to Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje te są następnie wykorzystywane przez osoby trzecie, na przykład przez dostawców oprogramowania lub podmioty stowarzyszone.
 • Gracz nie może udostępniać stronom trzecim dostępu do jego konta, ani zezwalać osobom, które nie osiągnęły Wieku uprawniającego na korzystanie ze Strony. Strona może być wykorzystywana wyłącznie do użytku osobistego i nie może być w żaden sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.
Depozyty, umieszczanie pieniędzy na koncie i wyprowadzenie pieniędzy z konta
 • Jeśli chcesz uczestniczyć w grach hazardowych na Stronie, uciesz wnieść depozyt pieniężny. SOL Casino oferuje różne możliwości zapłaty. Są to płatności za pomocą kart płatniczych (karty kredytowe i debetowe Visa, Mastercard, Maestro i inne), za pomocą pieniędzy elektronicznych (z kont portfeli elektronicznych), za pomocą telefonu komurkowego (z konta telefonu komurkowego) i innych sposobów. Prosimy o kontakt z naszym serwisem obsługi klienta [email protected], aby dowiedzieć się o sposobach płatności najbardziej odpowiednich dla Twojego kraju zamieszkania. Należy pamiętać, że minimalna kwota depozytu wynosi 100 ₽.
 • Niniejszym potwierdzasz i zobowiązujesz się, że
  • Środki pieniężne, wnoszone przez Ciebie na Twoje konto są pochodzenia legalnego;
  • Niniejszym zobowiązujesz się nie odmawiać dokonanych transakcji, które mogą stać się powodem do anulowania płatności przez stronę trzecią w celu uniknięcia odpowiedzialności prawnej.
 • Niniejszym zobowiązujesz się wnosić środki pieniężne na swoje konto tylko z konta / systemu i/lub kart płatniczych, zarejestrowanych na Twoje imię. Firma nie przyjmuje środki pieniężne od trzecich stron (przyjaciół, krewnych, partnerów, małżonków). Jeśli w trakcie kontroli stwierdzimy naruszenie powyższego wymagania, wszystkie Twoje wygrane zostaną skonfiskowane i cofnięte.
 • W razie konieczności dokonania przelewu bankowego związanego ze zwróceniem pieniędzy ich właścicielowi, wszystkie koszty bankowe/prowizje leżą po stronie odbiorcy.
 • Nie przyjmujemy gotówki. Firma ma prawo angażować strony trzecie do przetwarzania płatności elektronicznych i/lub instytucji finansowych do przetwarzania zarówno płatności z Twojego konta, jak i na Twoje konto. Jeśli warunki takich zewnętrznych organizacji przetwarzających płatności elektroniczne i/lub instytucji finansowych nie są sprzeczne z niniejszym Regułaminem, wtedy odpowiedzialność za ich przestrzeganie leży po Twojej stronie.
 • Niniejszym zobowiązujesz się nie odmawiać dokonanych transakcji, nie anulować ich, nie anulować żadnych czynności, związanych z lokowaniem środków na Twoim koncie, a w każdym takim przypadku zobowiązujesz się zwrócić i zrekompensuje nam takie niezaliczone środki, w tym wszelkie koszty poniesione przez nas w trakcie zbierania Twoich depozytów.
 • Firma ma prawo zablokować Twoje konto, anulować dokonane płatności i cofnąć dowolne kwoty wygranych, w razie stwierdzenia wątpliwego lub nieuczciwego uzupełnienia konta, w tym użycia skradzionych kart kredytowych i/lub innych nieuczciwych działań (w tym wszelkich zwrotów lub anulowania płatności), w tym deponowania środków w celu wymiany między systemami płatniczymi. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania właściwych organów (w tym agencji informacji kredytowej) o wszelkich oszustwach związanych z płatnościami lub innych nielegalnych działaniach. Mamy również prawo przyciągnąć agencje windykacyjne w celu zwrotu wypłaconych pieniędzy. Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione użycie kart kredytowych, niezależnie od tego, czy została zgłoszona kradzież, czy nie.
 • Jesteśmy uprawnieni w dowolnym momencie do obciążenia środków z twojego konta na rzecz spłaty długów wobec Firmy.
 • Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje konto nie jest kontem bankowym, a zatem nie jest objęte żadnym programem ubezpieczeniowym, gwarancją, ani inne narzędzia ochronne w ramach ubezpieczenia depozytów lub bankowych programów ubezpieczeniowych, a także wszelkiego rodzaju podobne programy ubezpieczeniowe. Ku środkom pieniężnym, umieszczonym na Twoim koncie nie są naliczane odsetki. Kasyno nie jest instytucją finansową, a więc nie powinno być traktowane jako takie.
 • Dokonując płatności kartą, zgadzasz się, że Twoje kolejne płatności z tej karty będą dokonywane w sposób jednego kliknięcia, bez konieczności ponownego wprowadzania danych karty. Usługa ta ma nazwę „1-Click”. Zasady i warunki usługi „1-Click”. Niniejszym zobowiązujesz się do zapłaty za wszystkie usługi i/lub towary lub inne usługi dodatkowe, zamówione przez Ciebie na Stronie internetowej, a także ponosić wszystkie niezbędne koszty (jeśli będzie potrzebno), w tym podatki i inne należności. Ponosisz pełną odpowiedzialność za terminowe dokonanie wszystkich płatności. Jesteś świadom tego, że dostawca usług płatniczych dokonuje płatności wyłącznie w wysokości wskazanej przez Stronę i nie ponosi odpowiedzialności za płatności dokonane przez użytkownika Strony wyżej wymienionych dodatkowych kwot. Po kliknięciu przycisku „Zapłać” uznaje się, że płatność została przetworzona i wykonana nieodwołalnie. Klikając ten przycisk, potwierdzasz, że nie będziesz już mógł cofnąć płatność, ani zażądać jego zwrotu. Umieszczając zamówienie na Stronie, potwierdzasz, że nie naruszasz przepisów prawnych żadnego państwa. Akceptując postanowienia niniejszych zasad (i/lub Regulaminu), jako właściciel karty płatniczej potwierdzasz, że możesz korzystać z usług Strony. Aby korzystać ze Strony internetowej oferującej usługi w zakresie gier, musisz przedstawić prawnie ważne potwierdzenie, że osiągnąłeś lub przekroczyłeś wiek pełnoletniości, zgodnie z prawem Twojego kraju. Przestrzeganie tego warunku jest konieczne, aby móc korzystać z usług Strony internetowej. Przed rozpoczęciem wykorzystania usług Strony masz być świadom tego, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie prawa każdego kraju, w którym korzystasz z tych usług, i potwierdzasz, że dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania nieautoryzowane lub niezgodne z prawem. Decydując się na wykorzystanie usług Strony, jesteś świadomy i przyjmujesz do wiadomości, że przetwarzanie którejkolwiek z płatności jest realizowane przez dostawcę usług płatniczych, a w tym przypadku nie przysługuje Ci prawo do zwrotu nabytych usług i/lub zakupionych towarów, lub innych możliwości anulowania płatności. W przypadku, gdy musisz odmówić korzystania z usługi na rzecz kolejnego zakupu usługi i/lub towarów, możesz odmówić usługi w ramach swojego konta osobistego na Stronie. Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za odmowę/niemożność przetworzenia danych, związanych z kartą płatniczą, ani za odmowę związaną z otrzymaniem zgody banku wydającego na dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej. Dostawca usług płatniczych nie ponosi również odpowiedzialności za jakość, wielkość, cenę jakiejkolwiek usługi i/lub towarów oferowanych lub kupowanych przez Ciebie na Stronie za pomocą Twojej karty płatniczej. Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami, możesz odmówić dokonania płatności i skontaktować się z dziaem obsługi klienta.
  • Jesteś świadom i zgadzasz się, że kursy wszystkich walut mogą ulec zmianie, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za zmianę kursów walut.
 • Możesz złożyć wniosek o wyprowadzenie środków ze Swojego konta w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wszystkie wpłaty, dokonane na twoje konto zostały sprawdzone pod kątem braku niedopuszczalnych działań, a żadna płatność nie została anulowana ani cofnięta. Ponadto wszystkie dostarczone przez Ciebie dane i dokumenty muszą być aktualne i wiarygodne w momencie tworzenia wniosku.
 • Sporządzając wniosek o wyprowadzenie środków, należy brać pod uwagę następujące:
  • Twoja poczta powinna zostać potwierdzona. Wszystkie pola w Twoim Profilu muszą być wypełnione i zawierać dokładne i wyczerpujące dane, a także, co najmniej jeden prawdziwy i ważny numer telefonu;
  • Środki muszą zostać wyprowadzone z konta na ten samy instrument płatniczy (na tę samą kartę, ten sam portfel, ten sam numer telefonu itp.), z którego wpłata była dokonana;
  • W razie, jeśli proszona kwota równa się albo przekrosza 50 000 ₽, a także w innych przypadkach, wymagających kontroli, Firma powinna dokonać procedurę identyfikacji w drodze wysłania do nas kopii o wysokiej rozdzielczości lub fotografii cyfrowej Twojego dokumentu (strona ze zdjęciem), poświadczającego osobę (paszport, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości). Jeśli uzupełniałeś swoje konto za pomocą karty płatniczej, powinieneś również przesłać zdjęcia jej przedniej i tylnej strony. W numerze karty pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry powinny być dobrze czytelne, a pozostałe cyfry numeru karty i kodu CVV/CVC nie powinny być widoczne (zakrycie podczas fotografowania karty lub zamalowanie w edytorze graficznym, jeśli jesteś posiadaczem wypukłego numeru karty, należy pamiętać, że te same numery powinny być przysłonięte z tyłu karty, jak z przodu).
  • Sporządzając wniosek o wyprowadzeniu pieniędzy, pamiętaj, że na Twoim koncie nie powinno być niezakończonych gier bonusowych (darmowych spinów). Aby wyprowadzić środki, musisz najpierw ukończyć grę lub anulować aktywne rundy bonusowe. Jeśli obrót środków, tzn. kwota zakładów na koncie, Firma ma prawo anulować płatności do wykonania warunków obrotu, lub potrącić z konta gracza prowizję w wysokości 10% od kwoty wyprowadzenia tytułem odszkodowania kosztów z wykonania płatności. W przypadku wykrycia nieuczciwego schematu, w którym gracz dokonuje minimalnych depozytów w celu uniknięcia rozgrywania ostatniego dużego depozytu, Firma ma prawo zażądać rozgrywania kwoty depozytów, dokonanych od chwili ostatniego wyprowadzenia środków, a w przypadku braku płatności – od momentu wpłaty pierwszego depozytu.
  • Maksymalna kwota do wypłaty zależy od wybranej przez Ciebie metody płatności. Jeśli żądana kwota wypłaty przekroczy limit określonego systemu płatniczego, wtedy kwota zostanie wypłacona w ratach. Maksymalna kwota wypłat miesięcznie wynosi 5 000 000 ₽, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z administracją strony internetowej. Kasyno dokonuje płatności nie później niż w ciągu 24 godzin od żądania wypłaty środków, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.
  • Kasyno zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości gracza przed dokonaniem płatności i zatrzymania go na czas niezbędny do takiej weryfikacji. W przypadku podania fałszywych danych osobowych graczowi może być odmówiono wypłaty środków, a jego konto może zostać zablokowane. Gracz zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem e-maila.
 • Jeśli wyprowadzana kwota przekracza 50 000 ₽, wtedy Firma może wykonać dodatkową kontrolę transakcji w zakresie gry na okres nie więcej 48 godzin.
 • Przy zamówieniu wypłaty zgadzasz się, że zostałeś poinformowany o warunkach serwisu «Yandex.Money» i zgadzasz się, zobowiązanie pieniężne partnera wobec klienta jest wykonywane w drodze zaliczenia odpowiedniej kwoty na elektroniczny środek płatniczy klienta w serwisie płatniczym «Yandex.Money».
 • Kasyno nie może zagwarantować pomyślnego wykonania płatności kartą we wszystkich przypadkach, ponieważ banki wydające karty kredytowe mogą blokować lub odrzucać takie transakcje według własnego uznania.
 • Wszystkie bieżące wygrane w jackpocie są wypłacane w całości za jednym razem, pod warunkiem spełnienia innych warunków.
Reguły gry i rozmieszczenia stawek na stronie
 • Jesteś odpowiedzialny za dokładność informacji, związanych z każdą transakcją, którą dokonujesz przed potwierdzeniem zakładu w trakcie gry.
 • W swoim profilu możesz zapoznać się z historią transakcji.
 • Mamy prawo w dowolnym momencie, częściowo lub całkowicie (według naszego wyłącznego uznania), do odmowy przeprowadzenia dowolnej transakcji, o którą poprosiłeś za pośrednictwem strony internetowej w przypadku naruszenia przez Ciebie warunków Regułaminu. Żadna transakcja nie może być uznana za zakończoną, dopóki nie otrzymasz od nas odpowiedniego potwierdzenia. Jeśli nie otrzymałeś potwierdzenia, że Twoja transakcja została zaakceptowana, powinieneś napisać do działu obsługi klienta.
Zmowa, działania wprowadzające w błąd, oszustwo i działalność przestępcza
 • Następujące działania są zabronione i uważane za istotne naruszenie Regułaminu:
  • udostępnienie informacji osobom trzecim;
  • popełnianie nielegalnych działań (oszustwo), w tym wykorzystywanie złośliwego oprogramowania, błędów w naszym oprogramowaniu, korzystania ze zautomatyzowanych graczy („boty”);
Inne zabronione działania na stronie
 • Surowo zabrania się komunikowania w obraźliwy i/lub agresywny sposób (przy użyciu odpowiednich obrazów), a także używać wulgaryzmów, udawać się do gróźb, poniżania lub aktów przemocy wobec graczy i pracowników Strony.
 • Zabronia się masowe wysyłanie informacji, czyli „spam”. Nie masz prawa zniekształcać, usuwać ani w żaden inny sposób poprawiać informacje, zawarte na Stronie. Zabronione jest również załadowanie na Stronę informacji w ilości, która mogłaby powodować zakłócenia w działaniu Strony. Nie wolno podejmować działań, które wpływają w taki lub inny sposób na funkcjonowanie Strony, takich jak wykorzystanie i/lub rozprzestrzenianie wirusów lub podobnego złośliwego oprogramowania.
 • Niniejszym zobowiązujesz się wykorzystywać Stronę internetową wyłącznie w celach rozrywkowych. Firma zabrania kopiowanie Strony lub którejś z jej części w dowolnej postaci bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Firmy.
 • Niniejszym oświadczasz, że nie będziesz dokonywał prób włamania i/lub uzyskania dostępu, bądź w jakikolwiek inny sposób ominąć nasz system bezpieczeństwa. W razie pojawienia się uzasadnionych podejrzeń w tym, że próbowałeś lub próbujesz włamać się, uzyskać dostęp lub w inny sposób ominąć nasz system bezpieczeństwa lub oprogramowanie, będziemy musieli natychmiast zablokować Tobie dostęp do usług Strony jak również zablokować Twoje konto. Jednocześnie mamy prawo do zawiadomienia odpowiednich organów o zaistniałej sytuacji.
 • Obowiązuje zakaz jednocześnie grać na różnych urządzeniach lub w jednym czasie uruchamiać kilku aktywnych sesji gry z jednego konta. Takie naruszenie pociądz za sobą anulowanie wszystkich płatności i wygranych, a także blokowanie konta.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie straty lub koszty, które możesz ponieść Ty lub osoba trzecia na skutek wadliwego działania narzędzi informatycznych, spowodowanego atakami, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami podczas korzystania ze Strony i/lub pobierania materiałów zawartych na Stronie i/lub linków, znajdujących się na Stronie internetowej.
 • Surowo zabrania się sprzedawać lub wymieniać konta między uczestnikami gry, a szczególnie przegrywać/stracać żetony w celu ich późniejszego przekazania innemu graczu. Umyślna utrata żetonów to sytuacja, w której celowo przegrywasz grę, aby przekazać punkty innemu uczestnikowi.
 • Jeśli użytkownik dowiaduje się o możliwych błędach lub wadach oprogramowania, wtedy on/ona powstrzyma się od wykorzystania tego dla własnej korzyści. Ponadto użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kasyno o wszelkich błędach lub usterkach oprogramowania. Jeśli użytkownik nie spełnia obowiązku określonego w niniejszym punkcie, Kasyno ma prawo do pełnego odszkodowania za wszystkie wydatki, związane z tym błędem lub wadą, w tym wszelkie wydatki poniesione w związku z odpowiednim błędem/ wadą, a także za niepowiadomienie o tym Kasyna.
Termin ważności i anulowanie umowy
 • Masz prawo zamknąć konto (w tym do usunięcia imienia użytkownika i hasła) w dowolnej chwili, po kontakcie z nami przez pocztę elektroniczną: [email protected].
 • Dopóki nie otrzymasz potwierdzenia o zamknięciu Twojego konta, ponosisz odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się na Twoim koncie, do momentu całkowitego usunięcia konta przez Firmę.
 • Przed zamknięciem konta Firma ma prawo do potrącenia z Twojeko konta kosztów prowizji lub innej kwoty, którą jesteś winien Firmie. Jeśli Twoje konto zostało usunięte, zablokowane lub anulowane, zwrot środków, które były na koncie w momencie zamknięcia nie jest dokonywany, a wszystkie inne środki (bonusy, SolCoins etc.) nie będą Tobie zaliczone lub wyprowadzone; następny dostęp do konta również będzie niemożliwy.
 • Zgodnie z niniejszym Regułaminem, jeśli Twoje konto zostało anulowane, wtedy żadna ze stron nie może mieć dalszych zobowiązań wobec innej strony.
 • Firma ma prawo do natychmiastowego usunięcia Twojego konta (w tym, imię użytkownika i hasło), bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli:
  • Z określonego powodu podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług w ogóle lub dla Ciebie;
  • Jeśli Twoje konto związane jest z istniejącymi kontami zablokowanymi. To stanowi podstawę do zamknięcia Twojego konta, niezależnie od tego, w jaki sposób jest z nimi powiązane, a także do zablokowania danych rejestracyjnych zaznaczonych kont. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Regułaminie, saldo na Twoim koncie zostanie zwrócone w określonym czasie na Twoje żądanie po odjęciu kwoty, którą musisz zwrócić Firmie;
  • W przypadku, gdy stwierdzimy, że dokonujesz prób włamania się do systemu lud bierzesz udział w spisku;
  • Dokonywałeś ingerencji i innych czynności związanych z oprogramowaniem;
  • Jeśli wykorzystujesz konto do celów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, na przykład próbujesz uzyskać dostęp ku Stronie internetowej, znajdując się w państwie, w którym gry hazardowe są zabronione;
  • Publikujesz na Stronie informacje oszczercze lub obraźliwe;
 • w razie, gdy nie używasz konta w ciągu od ponad 6 (sześciu) miesięcy, jesteśmy w prawie konto zamknąć lub zawiesić bez wysłania uprzedniego zawiadomienia do Ciebie. W przypadku zamknięcia konta z powyższego powodu warunki z Regułaminu automatycznie staną się nieważne od chwili wejścia w życie zamknięcia.
 • Jesteśmy uprawnieni do zamknięcia Twojego konta i unieważnienia ważności Regułaminu po wysłaniu Tobie zawiadomienia pod adres poczty elektronicznej, który wskazałeś w informacji kontaktowej. W przypadku takiego rodzaju unieważnienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie zamknięcie konta i umorzenie działania Regułaminu są zgodne z punktem 10 („Zmowa, działanie wprowadzające w błąd, oszustwo i działalność przestępcza”) lub punktem 17 („Naruszenie Regułaminu”) niniejszego Regułaminu, zobowiązujemy się do zwrócenia środków, znajdujących się na Twoim saldzie. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, Twoje środki zostaną przekazane Firmie lub organu nadzorczemu.
Zmiany na stronie
 • Mamy prawo, według własnego uznania, w dowolnym momencie do poprawienia lub uzupełnienia dowolnej usługi oferowanej w naszej Stronie internetowej w ramach aktualizacji Strony, a także do zatrzymania i/lub zmiany gier lub wydarzeń z gier oferowanych w Stronie internetowej.
Błędy systemowe
 • Jeśli system ulegnie awarii lub w grze wystąpi błąd (odchylenie od normalnej logiki gry z jakiegokolwiek powodu), Firma podejmie wszelkie środki, aby naprawić sytuację tak szybko, jak to możliwe, ale oświadcza, że Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek elementy i oprogramowanie, za awarie, przerwy w działaniu lub zerwanie połączenia internetowego lub inne błędy techniczne, które mogą ograniczać dostęp gracza do strony internetowej lub uniemożliwić jemu płynną grę.
Błędy lub niedociągnięcia
 • W czasie posługiwania się usługami Strony internetowej mogą wystąpić okoliczności, w których zakład został przyjęty lub opłata została dokonana z błędami od strony Firmy (na przykład, nieprawidłowe ustawienie warunków zakładów z naszej strony z powodu błędu, pominięcia przy wprowadzaniu informacji na skutek awarii komputera lub błędu, który popełniliśmy przy obliczaniu liczby przysługujących Tobie wygranych/zwrotów, w tym z powodu nieprawidłowego wprowadzenia danych w sposób ręczny lub automatyczny).
 • Firma ma prawo ograniczyć lub cofnąć każdy taki zakład według własnego uznania.
 • W przypadku, gdy nie wykorzystałeś środki pieniężne, które otrzymałeś na konto lub które zostały przekazane Ci przez pomyłkę w celu umieszczenia zakładów lub uczestniczenia w grze, mamy prawo anulować takie zakłady i/lub wygrane, które mógłbyś otrzymać przy użyciu takich środków. Jeśli już wypłaciliśmy Ci środki pieniężne z takich zakłądów lub gier, kwoty te zostaną uznane za przekazane Tobie w zarządzanie poufne, i będziesz musiał natychmiast zwrócić je nam na nasze żądanie.
 • Ani my, ani nasi pracownicy lub agenci, ani nasi partnerzy, ani dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę wygranych, wynikające z błędów popełnionych przez Ciebie lub przez naszą stronę.
 • Kasyno, jego dyrektora, pracownicy, partnerzy, dostawcy usług:
  - nie gwarantują, że oprogramowanie i Strona internetowa będzie zawsze działać bezawaryjnie;
  - nie gwarantują, że Strona internetowa i/lub gry będą stale dostępne;
  - nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, wydatki lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub inne, wynikające z korzystania ze Strony lub uczestniczeniaa w Grach.
 • Firma, jej licencjobiorcy, dystrybutorzy, spółki zależne, oddziały, pracownicy i dyrektorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą być spowodowane przechwyceniem lub niewłaściwym wykorzystaniem informacji przesyłanych przez Internet.
Ograniczenie naszej odpowiedzialności
 • Niniejszym potwierdzasz, że korzystasz z usług Strony z własnej woli, wyboru, życzenia i na własne ryzyko.
 • Działanie Strony odbywa się zgodnie z zawartym nia niej Regułaminem. Nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do Strony lub jej usług, i wykluczamy naszą własną odpowiedzialność (w zakresie przewidzianym przez prawo) za wszystkie gwarancje dorozumiane.
 • Niniejszym zgadzasz się całkowicie odizolować Kasyno, jego dyrektorów, pracowników, usługodawców przed wszelkimi stratami, kosztami, wydatkami, roszczeniami i zobowiązaniami, które mogą powstać w jakikolwiek sposób w związku z korzystaniem ze Strony lub uczestnictwem w Grach. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, zarówno finansowe, jak i reputacyjne, które mogą powstać w wyniku wypełnienia zobowiązań umownych, wykroczeń, zaniedbań, szkód lub strat, w tym utraty danych, zysków, reputacji, a także strat, których nie możemy przedwidzieć. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnego z zasobów internetowych, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem naszej Strony internetowej.
 • Gry hazardowe Kasyno online są wykorzystywane głównie w celach rozrywkowych. Zanim zaczniesz grać, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że gry nie powinny być postrzegane jako źródło dochodu lub sposób na pozbycie się długów finansowych. Podczas gry ważne jest codzienne śledzenie czasu i ilości pieniędzy wydawanych w Kasynie online. Możesz to robić na koncie osobistym użytkownika.
 • W razie potrzeby możesz ustawić limit na swoim koncie na ewentualnie wydawane pieniądze (między innymi ograniczeniami, takimi jak „Depozyt”, „Przegrana”, „Stawka”, „Samoograniczenie” i „Samowykluczenie”). W celu realizacji powyższych działań, możesz skontaktować się z działem wsparcia technicznego pod adresem [email protected] i poinformować nas o swojej decyzji o zaprzestaniu udziału w grach hazardowych na Stronie na wyznaczony okres czasowy. Podejmiemy wszelkie środki, aby zablokować Tobie dostęp do Strony internetowej i nie będziesz otrzymywać od nas materiałów reklamowych. Możesz skontaktować się z następującymi organizacjami w celu uzyskania porady i wsparcia: Gambling Anonymous GamCare Gambling Therapy.
Naruszenie Regułaminu
 • W razie naruszenia przez Ciebie Regułaminu, będziesz musiał zrekompensować Firmie wszelkie roszczenia, długi, koszty lub wydatki (w tym koszty sądowe), a także inne koszty, które mogą powstać w wyniku naruszenia przez Ciebie Regułaminu.
 • Niniejszym zobowiązujesz się do odszkodowania kosztów, obrony interesów Firmy, ograniczenia jej partnerów i ich firm, a także ich przedstawicieli, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, wymogami, odpowiedzialnością, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym kosztami sądowymi i innymi wydatkami poniesionymi w wyniku:
  • naruszenia przez Ciebie Regułaminu;
  • naruszenia przez Ciebie przepisów prawnych lub praw stron trzecich;
  • uzyskanie dostępu do usług przez inne osoby, używając przy tym Twoje dane rejestracyjne lub bez Twojej zgody;
  • otrzymywania wygranych, uzyskanych w podobny sposób.
 • Gdy naruszasz Regułamin, jesteśmy uprawnieni (ale nie zobowiązani):
  • do wysłania Tobie zawiadomienia (posługując się Twoimi danymi rejestracyjnymi) w tym, że naruszasz Regułamin i z wymogiem zaprzestania takiego postępowania;
  • potrącić z Twojego konta kwotę wypłat, bonusów lub wygranych, które zostały Ci przyznane w wyniku któregoś poważnego naruszenia.
 • Mamy prawo usunąć Twoją nazwę użytkownika i hasło, jeżeli będziesz rezygnował z któregoś położenia niniejszego Regułaminu.
Prawo do obiektów własności intelektualnej
 • Zawartość Strony internetowej to obiekt prawa autorskiego i innych praw własności, które należą Firmie lub są wykorzystywane na podstawie licencji właścicieli praw trzeciej strony. Materiały, zamieszczone na Stronie można pobrać tylko na jeden komputer osobisty i wydrukować wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Strony nie zapewnia użytkownikowi praw własności intelektualnej (na przykład praw autorskich, know-how lub znaków towarowych) stanowiących własność Firmy lub strony trzeciej.
 • W żadnym wypadku nie wolno używać ani powielać nazwy handlowej, znaków towarowych, logo i/lub innych materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej.
 • Jesteś odpowiedzialny za szkody, koszty lub wydatki poniesione w wyniku działań zabronionych. W razie, jeśli dowiesz się o popełnieniu takich działań, popełnionych przez jakąś osobę, musisz natychmiast poinformować o tym Firmę, a także pomóc Firmie w dochodzeniach, które Firma może wszcząć, biorąc pod uwagę przekazane przez Ciebie informacje.
Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe użytkowników niniejszej Strony są kontrolowane i przetwarzane przez firmę Galaktika N.V. (dalej zwana – “Firma” lub “My”). Wyrazy “Firma” i „Użytkownik”, gdy są używane łącznie, a każdy z osobna – „Strona”.
 • Przestrzegamy zasady ustanowione przez General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), a mianowicie dane osobowe:
  • Są przetwarzane przez nas w sposób legalny, uczciwy i „transparentny” w stosunku do użytkowników;
  • Są gromadzone w konkretnych, wyraźnych i legalnych celach, i w dalszym cięagu nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  • Są odpowiednie, właściwe i ograniczone przez to, co jest konieczne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane („zasada minimalizacji danych”);
  • Dokładne i, jeśli to konieczne, aktualne; należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, any dane osobowe, które były niedokładne, biorąc pod uwagę cele, dla których zostały przetworzone, zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione („dokładność”);
  • Przechowywane w postaci, umożliwiającej identyfikację użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane dane osobowe; („ograniczenie przechowywania”);
  • Przetwarzane w sposób, zapewniający odpowiednią ochronę danych osobowych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem, a także przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy użyciu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 • Wykaz informacji gromadzonych i przetwarzanych przez Firmę w odniesieniu do użytkowników:
  Imię i nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe, aktualny adres e-mail, miejsce zamieszkania, odpowiednie informacje płatnicze, login (nazwa użytkownika). Firma w celu identyfikacji tożsamości użytkownika ma prawo zażądać zeskanowania kopii paszportu użytkownika. Wszystkie podawane przez użytkownika informacje muszą być poprawne i aktualne. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za dokładność, kompletność i ważność przekazywanych informacji.
 • Posługiwamy się Twoimi danymi osobowymi w celu identyfikacji tożsamości użytkownika podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, do identyfikacji tożsamości użytkownika pod czas przyjmowania płatności od użytkownika Firmie i dokonania płatności od Firmy na rzecz użytkownika. Wykorzystywamy dane płatnicze użytkownika (takie jak imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty kredytowej i data ważności karty) w celu świadczenia usług na naszej Stronie internetowej. Używamy również danych osobowych użytkownika w celu: świadczenia Tobie naszych usług; obsługiwania Twojego konta i wpisów; komunikacji z Tobą w ramach świadczenia usług; udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania i komentarze; monitorowania dynamiki i sposobów wykorzystania naszej Strony oraz jakości naszych usług; określenia zainteresowania naszymi usługami; poprawy jakości naszych usług i naszej Strony internetowej; informowania Ciebie o naszych specjalnych ofertach i usługach, które mogą Cię zainteresować; określania Twojego doświadczenia na naszej Stronie internetowej; przekazywania Tobie wygranej (jeśli występują podstawy do takiego działania); otrzymywanie informacji od Ciebie, w tym poprzez wypełnienie kwestionariuszy; rozwiązywania sporów; pobierania opłat (jeśli występują podstawy); usuwania problemów i błędów na naszej stronie internetowej; zapobiegania potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom; zapewnienia przestrzegania Regułaminu, zawierającego nasze warunki świadczenia usług.
 • W wyżej określonych celach Twoje dane osobiste mogą być ujawniane (przekazywane) przez Firmę ku dowolnej naszej firmie afiliowanej lub partnerom biznesowym (bez względu na ich lokalizację). Gwarantujemy, że takie firmy, jakie są zaznaczone wyżej, są świadome prawidłowego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), i przestrzegają położenia tego aktu normatywnego. My oraz powyższe firmy mogą od czasu do czasu angażować strony trzecie do przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych powyżej, pod warunkiem, że takie przetwarzanie jest regulowane stosunkami umownymi określonymi w formie ustanowionej przez prawo. W przypadku, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, Twoje dane osobowe mogą być również ujawnione właściwemu organowi państwowemu, regulacyjnemu lub wykonawczemu.
 • Prawa i obowiązki Stron
  • Prawa Użytkownika
   • wymagać od Firmy poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub sprzeciwu wobec Spółki przed takim przetwarzaniem;
   • podawać Firmie niekompletne dane osobowe (pod warunkiem dostarczenia dodatkowego wniosku, wyjaśniającego przyczyny);
   • ustawiać ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
    • dokładność danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowania w okresie, który pozwala Firmie zweryfikować dokładność danych osobowych;
    • przetwarzanie danych jest nielegalne, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego wymagasz ograniczenia ich wykorzystywania;
    • Firma już nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, ale jest wymagana przez Ciebie do ustanowienia, wdrożenia lub ochrony wymagań prawnych;
    • Sprzeciwiałeś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przed sprawdzeniem podstawy prawnej przetwarzania takich danych w Firmie;
   • żądać i otrzymywać dane osobowe o Tobie, które zostały przekazane Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, poprzez wysłanie żądania i przekazanie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od strony Firmy;
   • być informowanym o tym, czy Firma przechowuje informacje o Tobie;
   • żądać od Firmy określenia dokładnego celu, w którym Twoje dane są przetwarzane oraz kategorii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Firmę;
   • Zwracać się do Firmy o udzielenie dostępu do Twoich danych osobowych, którymi Firma dysponuje;
   • Zwracać się do Firmy z pytaniem o tym, ile czasu Twoje dane osobowe będą przez Firmę przechowywane, a w razie niemożności złożenia takiego pytania, o wskazanie kryteriów, decydujących o terminie przechowywania takich informacji;
   • złożyć skargę do Organizacji z ochrony danych osobowych UE (Europejskiego Inspektora Ochrony Danych), jeśli uważasz, że Firma naruszyła obowiązujące przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Obowiązki Użytkownika
  • podawać swoje dokładne i prawdziwe dane osobowe w całości, zgodnie z Regułaminem świadczenia usług opublikowanym na naszej Stronie internetowej;
  • niezwłocznie przekazywać Firmie zaktualizowane dane osobowe w przypadku ich zmiany;
  • niezwłocznie informować Firmę o fakcie nieautoryzowanego otrzymania danych osobowych przez osoby trzecie, jeśli dowie się o takim fakcie;
  • powiadomić Firmę w przypadku braku zgody na którykolwiek z celów przetwarzania danych osobowych i/lub o swojej chęci zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Firmę poprzez przesłanie stosownej wiadomości.
  Użytkownik jest w pełni świadomy, że wysłanie zawiadomienia o braku zgody na którykolwiek z celów przetwarzania danych osobowych przez Firmę i/lub o zamiarze zakończenia przetwarzania jego danych osobowych jest podstawą do zerwania relacji między Stronami zgodnie z Regułaminem świadczenia usług opublikowanym na niniejszej Stronie.
  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, dokładność i trafność swoich danych osobowych przekazanych Firmie.
 • Prawa Firmy
  • rozwiązać z tobą relacje umowne, przewidziane Regułaminem o świadczeniu usług, zamieszczonego na Stronie internetowej Firmy, w razie niewyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach, określonych w niniejszym rozdziale Regułaminu;
  • wnosić zmiany do zasad dotyczących ochrony danych osobowych we własnym zakresie bez uprzedniego porozumienia z Użytkownikiem.
 • Obowiązki Firmy
  • Firma powinna zgłaszać każdą korektę lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika każdej trzeciej osobie, która wcześniej otrzymała od Firmy dane osobowe w celu realizacji celów opracowania danych, ustawionych niniejszą umową, jeżeli jest to możliwe i nie wymaga od Firmy dołożenia nadmiernego wysiłku;
  • informować Użytkownika o odbiorcach jego danych osobowych (osobach trzecich), jeżeli dostanie od Użytkownika stosowny wniosek;
  • na żądanie Użytkownika udzielać jemu informacji o dysponowanych przez Firmę jego danych osobowych, w postaci strukturowanej, wykonanej drukiem maszynowym;
  • w razie stwierdzenia faktu ujawnienia danych osobowych Użytkownika w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania informacji o występowanie takiego faktu. Jeżeli zawiadomienie od organu nadzorczego w ciągu 72 godzin jest niemożliwe, Farma jest zobowiązana poinformować organ nadzorczy o przyczynach opóźnienia zawiadomienia;
  • niezwłocznie powiadomić Użytkownika o ujawnieniu jego danych osobowych w przypadku, gdy taki wyciek informacji może grozić jego prawom i wolnościom.
Korzystanie z plików cookie na Stronie internetowej
 • Nasza Firma wykorzystuje pliki cookie w celu polepszenia funkcjonalności i prawidłowego funkcjonowania Witryny internetowej. Plik cookie to jest mały plik tekstowy, który jest zachowywany na Twoim komputerze po odwiedzeniu strony internetowej, pozwala nam „rozpoznać” Cię podczas odwiedzania naszej strony internetowej następnego razu. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania lub kontroli plików cookie są dostępne na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie lub niedopuszczenie do przechowywania ich na komputerze może spowodować brak dostępu do niektórych sekcji lub funkcji Witryny. W celu ustawienia preferencji użytkownika, gracze mogą skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem [email protected] .
Roszczenia i zawiadomienia
 • Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą działania Strony internetowej, skontaktuj się z działem obsługi klienta jak najszybciej, zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie. Skargi są rozpatrywane przez Dział Wsparcia i przekazywane do Administracji Kasyna, jeśli pracownicy Działu Wsparcia nie mogą rozwiązać zaistniałej sytuacji natychmiast. Gracz zostanie poinformowany o statusie jego roszczenia. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany na poziomie administracji Kasyna, możesz skontaktować się z dowolną niezależną organizacją, autoryzowanym organem ds. Gier hazardowych lub licencjodawcą.
 • Niniejszym zgadzasz się, że informacje na serwerze są zawsze ostatecznym i priorytetowym dowodem podczas ustalania wyniku każdego roszczenia.
 • Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że wynik gier w Witrynie jest określany przez nasz generator liczb, który losowo generuje zdarzenia. A zatem akceptujesz wyniki wszystkich gier. W przypadku stwierdzenia różnic między wynikami gry na Twoim komputerze i na naszym serwerze, wyniki na naszym serwerze będą ostateczne i niezaprzeczalne. Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe w razie konieczności kontaktu z Tobą w sprawie takiego sporu. Saldo Twojego konta to kwota aktualnie wyświetlana na serwerze Firmy nawet, jeśli różni się od kwoty wyświetlanej na Twoim ekranie. Jest ostateczna i niezaprzeczalna. Wszelkie kwoty utracone z powodu błędów ludzkich lub technicznych nie podlegają zwrotowi.
Interpretacja
 • Oryginalny tekst Regulaminu został sporządzony w języku rosyjskim. Każda jego interpretacja powinna opierać się na oryginalnej wersji rosyjskiej. Jeśli Regulamin lub inne związane z nimi materiały zostaną przetłumaczone na inny język, pierwszeństwo będzie mieć rosyjska wersja Regulaminu.
Przeniesienie praw i obowiązków
 • Firma ma prawo przekazywać, cedować i udzielać podlicencji lub zastawiać Regulamin, w całości lub w części, dowolnej osobie (bez Twojej zgody), pod warunkiem, że takie działania będą na takich samych warunkach lub nie mniej korzystne dla Ciebie.
Siła wyższa
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Regulaminu, spowodowanych okolicznościami siły wyższej, w tym: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki społeczne, zakłócenia działania publicznych sieci lub usług komunikacyjnych, spory przemysłowe, ataki DDOS i podobne ataki internetowe, które mogą mieć negatywne konsekwencje („Siła Wyższa”).
 • Działalność Firmy zostanie zawieszona na czas działania okoliczności siły wyższej. W tym okresie działa odroczenie w realizacji zobowiązań umownych. Podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby eliminować działanie okoliczności siły wyższej i/lub zobowiązać się do poszukiwania możliwości wypełnienia naszych zobowiązań, pomimo oddziaływania okoliczności siły wyższej.
Rezygnacja z zobowiązań
 • Jeżeli nie zdążymy zapewnić ścisłego przestrzegania któregokolwiek z obowiązków lub sami nie będziemy mogli skorzystać z jakichkolwiek praw lub środków prawnych, do których jesteśmy uprawnieni, w żaden sposób nie stanowi to zrzeczenia się takich praw lub środków i nie zwalnia Ciebie od wykonywania zaciągniętych obowiązków.
 • Żadna z naszych odmów wypełnienia któregokolwiek z obowiązków wynikających z Regulaminu nie będzie mieć mocy prawnej, jeżeli nie zostanie sporządzona i przekazana użytkownikowi na piśmie zgodnie z powyższym.
Podzielność umowy
 • Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub straci moc prawną, wtedy takie warunki lub postanowienia powinny zostać usunięte z kontekstu pozostałych postanowień, warunków i wyrazów, które z kolei zachowają moc prawną w całości zgodnie z obowiązującym prawem. W takiej sytuacji ta część Regulaminu, która zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wykonani powinna zostać zmieniona, zgodnie z obowiązującym prawem w celu jak najdokładniejszego odzwierciedlenia naszych pierwotnych celów.
Ustawodawstwo i jurysdykcja
 • Niniejszy Regulamin podlega regulacjom i interpretacji zgodnie z prawem Antyli Holenderskich. Niniejszym zgadzasz się na wyłączne (wyjątkowe) prawo sądów właściwych dla Antyli Holenderskich do rozstrzygania wszelkich sporów (w tym roszczeń odszkodowawczych i roszczeń wzajemnych), które mogą powstać w związku z tworzeniem, zgodnością z prawem, wynikiem, interpretacją lub działaniem stosunków prawnych ustanowionych przez Regulamin lub w jakikolwiek sposób wynikający z Regulaminu.
Linki zewnętrzne
 • Strona internetowa może zawierać linki do stron, które nie są kontrolowane przez Firmę i nie są wspomniane w Regulaminie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryn internetowych stron trzecich, działania lub zaniechanie działania ich właścicieli, a także za treści reklamowe i sponsoringowe na takich stronach. Hiperlinki do innych stron są publikowane wyłącznie w celach rozpoznawczych. Korzystasz z takich linków i informacji zawartych w takich zasobach według własnego uznania i na własne ryzyko.
Punkty motywacyjne
 • Firma zachęca lojalnych i stałych graczy, dając im szansę na zdobycie punktów (SolCoins), które użytkownicy mogą przelać na swoje konta, otrzymując w ten sposób prawdziwe pieniądze za darmo, dzięki którym można dokonywać prawdziwych stawki z możliwością wygrania prawdziwych pieniędzy. Gdy tylko zaczniesz grać i zrobisz swój pierwszy zakład, zaczniesz gromadzić SolCoins.
 • Aby zarobić SolCoins:
  • Rób stawki w grach i zdobywaj po 1 SolCoin za każde 4 200 RUB (kwota stawek);
  • Podczas gry o pieniądze bonusowe SolCoins będą naliczane przez współczynnik 0,5;
  • Osiągaj wygrane miejsca w turniejach;
  • Wygrywaj loterie.
 • W zależności od liczby SolCoins zdobytych podczas gry, osiągniesz określony status:
  • Сrystal (liczba SolCoins od 0 do 24);
  • Quartz (liczba SolCoins od 25 do 99);
  • Onyx (liczba SolCoins od 100 do 499);
  • Agate (liczba SolCoins od 500 do 1 999);
  • Topaz (liczba SolCoins od 2 000 do 4 999);
  • Opal (liczba SolCoins od 5 000 do 9 999);
  • Sapphire (liczba SolCoins od 10 000 do 24 999);
  • Ruby (liczba SolCoins od 25 000 do 49 999);
  • Brilliant (liczba SolCoins od 50 000).
  Podczas przechodzenia z poziomu na poziom jest brana pod uwagę liczba SolCoins otrzymanych za stawki na prawdziwe pieniądze w grach automatowych. SolCoins nie są naliczane w ruletkach, grach karcianych oraz w Live-Casino. SolCoins prezentowe i turniejowe nie są brane pod uwagę. W zależności od statusu gracza Firma zapewnia różne współczynniki konwersji dla SolCoins podczas przeniesienia na Twoje konto.
 • Zgromadzone przez Ciebie SolCoins są przechowywane na specjalnym koncie. Można ich używać do opłacania wpisowych na turnieje i do udziału w okresowych promocjach. Możesz zapoznać się z istniejącymi SolCoins w sekcji „Mój profil” na swoim koncie.
 • Firma ma prawo usunąć z Twojego konta wszystkie zgromadzone SolCoins, jeśli nie korzystałeś z nich przez 6 (sześć) lub więcej miesięcy, jeśli w ustawieniach nie wybrano innego okresu.
 • Jeśli zdecydujemy, że nadużywasz lub próbujesz nadużywać SolCoins lub innych zachęt lub, że chcesz skorzystać z braku niezbędnych informacji w Regulaminie zatwierdzonym przez Firmę możemy, według naszego uznania, zabronić, zawiesić lub odmówić naliczenia Tobie SolCoins lub nadania jakichkolwiek innych zachęt, a także zmienić politykę w stosunku do Ciebie, czasowo lub na stałe, ograniczyć Tobie dostęp do usług i/lub zablokować Twoje konto. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Tobie środków, które mogą znajdować się na Twoich kontach, oprócz kwoty wstępnego depozytu.
Wyprowadzenie bonusowych środków pieniężnych
Możesz otrzymać bonusy lub pieniądze bonusowe w prezencie podczas rejestracji lub gdy już jesteś graczem naszego Kasyna. W każdej chwili możesz odmówić otrzymania całości lub poszczególnego bonusu. W tym celu musisz skontaktować się z centrum obsługi klienta ([email protected]) lub napisać w naszym czacie online lub zgłosić poprzez interfejs w profilu gracza. Należy rozumieć warunki bonusu, w którym uczestniczysz. Ta sekcja zawiera ogólne zasady i warunki korzystania z bonusów w naszym Kasynie. Pamiętaj, że każdy bonus może mieć własne zasady i warunki, które będą dostępne w momencie przyjęcia oferty bonusowej.
 • BONUSY UZUPEŁNIAJĄCE
  Działanie bonusów jest oparte o określone zasady. Po otrzymaniu bonusu, jego kwota jest dodawana do Twojego salda bonusowego i jest przechowywana oddzielnie od Twojego salda pieniężnego.
  Stawka, którą zrobiłeś jest potrącana z Twojego salda pieniężnego. Jeśli na Twoim saldzie pieniężnym jest za mało środków, stawka zostanie potrącona z Twojego salda bonusowego.
  Wszystkie wygrane są dodawane do Twojego salda bonusowego. Nie można ich wyprowadzić, dopóki nie spełnisz wszystkich warunków obstawienia bonusu. Czasami bonusu nie można wyprowadzić – oznacza to, że możesz wypłacić tylko wygrane przekraczające bonus otrzymany po zakończeniu obstawienia.
  Nie wszystkie stawki są zaliczane podczas obstawiania bonusu, na przykład zakłady niskiego ryzyka w ruletce. Więcej informacji na ten temat można przeczytać poniżej.
  Powinieneś dokładnie przeczytać wszystkie zasady i warunki dotyczące bonusów.
  Tylko jeden bonus może działać w ramach jednego specjalnego wydarzenia, dopóki nasze Kasyno nie zatwierdzi przeciwnego. W określonym momencie czasowym na Twoim koncie może być aktywny tylko jeden bonus.
  Kasyno zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości cotygodniowych, a także indywidualnych ofert bonusowych, jeśli uzna, że użytkownik otrzymuje nieproporcjonalnie dużą liczbę bonusów w do stosunku dokonanych depozytów i otrzymanych z nich bonusów.
 • TWOJE SALDO BONUSOWE I PIENIĘŻNE
  Bonus jest uważany za „darmową stawkę”. Nie można go uznać za ekwiwalent pieniężny. Potrącenie w charakterze alternatywy pieniężnej, zamiana, przeniesienie, cesja któregokolwiek z bonusów jest niedozwolona (z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie). Nie możesz wyprowadzić środków z salda bonusowego. Pieniądze, które zdeponujesz, zostaną dodane do Twojego salda gotówkowego. Masz możliwość wypłacenia dowolnej kwoty z Twojego salda gotówkowego, ale jednocześnie stracisz resztę kwoty z Twojego salda bonusowego. Kiedy tworzysz wniosek o dokonanie wypłaty, automatycznie anulujesz wszystkie aktywowane bonusy (zarówno „aktywne”, jak i „oczekujące”). Nawet, jeśli wniosek o wypłacenie zostanie oddalony (na przykład z powodu sprawdzenie pod względem oszustwa), saldo bonusowe nie można będzie przywrócić.
 • STAWKI I WYPROWADZENIE ŚRODKÓW Z AKTYWNYM BONUSEM
  Wpłacone przez Ciebie środki pieniężne służą do obstawiania stawek. Jeśli zabraknie środków na koncie pieniężnym, wszystkie poniższe stawki zostaną potrącone z salda bonusowego. Wszystkie wygrane, które otrzymasz, mając aktywny bonus, są dodawane do salda bonusowego. Można je wypłacić tylko wtedy, gdy będą spełnione warunki obstawienia bonusu.
  Jeśli przyjąłeś bonusy z Kasyna i otrzymałeś od nich nagrodę w wysokości ponad 150 000 rubli, mamy prawo ograniczyć takie żądanie do maksymalnie 150 000 rubli w dowolnym okresie 7 dniowym.
  Wszelkie wypłaty środków są możliwe tylko pod warunkiem spełnienia powyższych zasad, w tym przedstawienia wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.
  Po wykonaniu obstawienia bonusu kwota środków z Twojego salda bonusowego, która jest związana z aktywnym bonusem zostanie przeniesiona do Twojego salda pieniężnego. Można go będzie wyprowadzić w dowolnym momencie.
  Pamiętaj, że jeśli wyprowadzisz środki przed obstawieniem aktywnego bonusu, stracisz wszystkie bonusy i wygrane bonusowe.
  Pamiętaj, że jeśli Twoje saldo bonusowe wynosi 0 (niezależnie od przyczyny), aktywny bonus przestaje być ważny i od tego momentu nie jest przedmiotem obstawienia.
 • RODZAJE BONUSÓW
  Bonusy mogą być zarówno wyprowadzane i niewyprowadzane. Bonusy wyprowadzane i wygrane bonusowe, które zostaną przelane na Twoje saldo pieniężne natychmiast po spełnieniu warunków obstawienia. Bonusy niewyprowadzane to są bonusy, których kwota nie będzie dodana do salda pieniężnego (w odróżnieniu od kwoty wygranych) po wykonaniu obstawienia bonusu.
 • BONUS NA URODZINY
  W dniu urodzin wszyscy gracze SOL Casino, niezależnie od swojego statusu, otrzymują specjalny bonus pieniężny od Kasyno online. Bonus naliczany jest dopiero po dokonaniu trzech depozytów na kwotę, co najmniej 3 000 ₽. Po spełnieniu warunków obstawienia bonusu i przeniesieniu go do salda pieniężnego, kwota staje się dostępna przed wyprowadzeniem. Aby zobaczyć szczegóły patrz tutaj.
 • OBSTAWIENIE BONUSU
  Obstawienie bonusu to jest kwota stawek, którą należy wykonać, zanim bonus i wygrane bonusowe zostaną przeniesione na Twoje saldo pieniężne. Warunki obstawiania bonusu są określone dla każdego konkretnego bonusu i stanowią mnożnik wielkości bonusu lub kwoty bonusu i dokonanego przy tym depozytu. Nie wszystkie stawki są brane pod uwagę przy obstawieniu. Stawki w automatach slotowych na bębnach uwzględniane są w 100%, w ruletce, grach planszowych: poker, blackjack i Live Casino – 0%. Podobne wartości mogą czasem ulegać zmianie. Aby dowiedzieć się bieżące i prawidłowe wartości zakładów dla każdej konkretnej gry, skontaktuj się serwisem wsparcia technicznego.
  Procent od stawki (odliczenie), który służy do zapłaty za obstawienie bonusu w różnych grach może się różnić w zależności od różnych bonusów, co zostanie określone w warunkach dotyczących konkretnego bonusu. Przeczytaj uważnie warunki dotyczące każdego bonusu.
  Bonusy można obstawić według stawki nie większej niż 500 ₽.
 • KILKA BONUSÓW NA JEDNYM KONCIE
  Bonusy są używane na zasadzie kolejności. Bonus staje się „aktywny”, jeśli wcześniejszy bonus został „obstawiony” lub „anulowany” (patrz klasyfikację i wartość statusów bonusowych poniżej).
  Istnieją 4 etapy (statusy) dla każdego bonusu:
  Bonus aktywny – to bonus, którego używasz obecnie, ale którego obstawianie jeszcze się nie zakończyło. Dopóki posiadasz bonus aktywny, nie będziesz mógł wyprowadzić środków bonusowych i/lub żadnych wygranych.
  Bonus oczekujący – to drugi lub kolejny bonus na Twoim koncie, który jeszcze się nie uruchomił. Takiego bonusu nie można wyprowadzić.
  Bonus obstawiony – to bonus, który spełnia warunki obstawiania. Kwota środków z Twojego salda bonusowego, która jest związana z aktywnym bonusem zostanie przeniesiona na Twoje saldo pieniężne. Można wyprowadzić ją w dowolnym momencie.
  Bonus anulowany – jest to bonus w stanie oczekiwania. Możemy go anulować lub usunąć z Twojego salda bonusowego, jeżeli: a) nie spełniłeś warunków obstawiania; b) wycofałeś środki przed zakończeniem obstawiania; c) naruszyłeś postanowienia niniejszego Regulaminu.
  Gdy bonus został anulowany, Twoje saldo bonusowe wynosi 0, a od tej chwili bonus już nie będzie przedmiotem obstawiania.
 • NADUŻYWANIE BONUSÓW
  Mamy prawo kontrolować i przeglądać historię transakcji i logowania z dowolnego powodu i w dowolnym momencie. Jeśli w wyniku takiego przeglądu ujawni się nadużycie podczas wykorzystania przez gracza bonusów, Kasyno może anulować bonusy tego gracza.
  Jeśli wykryjemy, że gracz korzysta z bonusu lub z innej promocji wyłącznie w celu uzyskania pozytywnego wyniku przy użyciu metod, mających na celu bezpieczne obstawienie bonusu, możemy wystosować wobec gracza niżej wymienione działania. Między innymi, mamy prawo wykluczyć takiego gracza z bieżących i kolejnych akcji promocyjnych.
  Przykłady działań, które są niedopuszczalne przy obstawianiu bonusów:
  Gracz, który robi wielu różnych zakładów, z których każdy ma minimalne prawdopodobieństwa wygranej, w celu uzyskania większej liczby zakładów przy minimalnym obciążeniu swojego salda, będzie podejrzewany o nadużycie bonusów i natychmiast wykluczony z obecnych i kolejnych bonusów. Przykład takiej strategii: to obstawianie wszystkich liczb na kole ruletki lub jednocześnie obstawianie czerwonego i czarnego.
  Gracz, który obstawia duże stawki (od 500 ₽), aby wkrótce zwiększyć saldo bonusowe, po czym gwałtownie zmniejsza wielkość zakładów (więcej niż w dwa razy) bez wyraźnego powodu i mając wystarczające saldo, będzie podejrzewany o nadużycie systemu, które daje przewagę w grze, a także o nadużycie bonusu. Każdy z tych przypadków będzie rozpatrywany osobno i szczegółowo, sprzeciwiamy się takim działaniom i mamy prawo podjąć następujące środki w stosunku do takiego gracza.
  Połączenie powyższych metod gry: kiedy to każdy gracz, który stosuje strategię, podczas której najpierw stawia duże zakłady w grach z niskim odszkodowaniem, po czym przechodzi do gier z wyższym odszkodowaniem i dokonuje niższych zakładów (niższy niż średnia stawka w poprzedniej grze z niskim odszkodowaniem), wtedy zostanie natychmiast wykluczony z obecnych i kolejnych bonusów, a ponadto zostaną wobec niego zastosowane środki opisane poniżej.
  Jeśli gracz będzie nadużywał bonusów, możemy: usunąć, anulować wszystkie istniejące bonusy i wygrane bonusowe, a także zablokować konto gracza.
  Pamiętaj, że podczas rejestracji musisz podać naprawdę aktualny numer telefonu, aby potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą, może to stać się podstawą do ograniczenia korzystania z bonusów, a także do zablokowania Twojego konta.
  Mamy prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w dowolnym momencie, a także do korygowania zasad i warunków korzystania z bonusów. Gracze powinni regularnie sprawdzać Regulamin pod względem obecności aktualizacji.
  Gracze, którzy dokonują depozytów wyłącznie w celu otrzymania środków bonusowych, ryzykują stracić wygrane, zdobyte podczas gry z wykorzystywaniem tego bonusu. Kasyno zastrzega sobie prawo do odpisania otrzymanej kwoty wygranych i pozostawienia jedynie kwoty depozytu, która została wniesiona w celu aktywacji bonusu. Na podstawie decyzji Kasyna taki gracz może zostać wykluczony z udziału w promocjach bonusowych, jeśli zrozumiemy, że nadużywa bonusów lub innych promocji prezentowanych na stronie Kasyna.
 • NALICZENIE BONUSU BEZDEPOZYTOWEGO
  • BONUS BEZDEPOZYTOWY ZA REJESTRACJĘ
   W przypadku otrzymania bonusu bezdepozytowego z okazji rejestracji, wyprowadzenie obstawionych środków bonusowych jest możliwe tylko po dokonaniu wpłaty depozytowej równej sumie obstawionych środków bonusowych na koncie w momencie zgłoszenia o wypłatę, ale nie mniej niż 2500 ₽, i potrójnego obstawienia wpłaconego depozytu.
   W przypadku stwierdzenia działań oszukańczych ze strony gracza wynik bonusu staje się anulowany, środki pieniężne będą potrącone z konta, a konto użytkownika zostanie na stale zablokowane.
   Pod działaniem oszukańczym należy rozumieć tworzenie duplikatów kont, świadome podawanie fałszywych informacji podczas rejestracji, dostarczanie nieprawdziwych informacji podczas weryfikacji konta, stosowanie jakichkolwiek algorytmów podczas obstawiania bonusu.
  • BONUS BEZDEPOZYTOWY ZA AKTYWNOŚĆ W GRACH
   Gracz może otrzymać bonus bez depozytu za aktywność w grach lub za określne osiągnięcia w projekcie. Wypłata bonusu bez depozytu jest możliwa dopiero po jego pełnym obstawieniu.
   W przypadku stwierdzenia działań oszukańczych ze strony gracza, wynik bonusu zostaje anulowany, środki pieniężne potrącane z konta, a konto użytkownika zostanie na stale zablokowane.
   Pod działaniem oszukańczym należy rozumieć tworzenie duplikatów kont, świadome podawanie fałszywych informacji podczas rejestracji, dostarczanie nieprawdziwych informacji podczas weryfikacji konta, stosowanie jakichkolwiek algorytmów podczas obstawiania bonusu.
  • BONUSY BEZDEPOZYTOWE – UZUPEŁNIENIA
   • Kasyno może ustawić limit maksymalnej kwoty wygranych otrzymanych po obstawieniu bonusu bez depozytu lub darmowych obrotów. Jeśli kwota wygranych funduszy przekroczy limit, zostanie potrącona z salda gry. O wysokości maksymalnej wygranej dla określonego bonusu lub darmowych spinów możesz dowiedzieć się z opisu bonusu na stronie internetowej lub kontaktując się z serwisem wsparcia klienta.
   • W przypadku wyprowadzenia środków otrzymanych z bonusu bez depozytu lub z darmowych obrotów, Kasyno zastrzega sobie prawo do wymagania okazania dokumentów w celu weryfikacji konta. Ponadto, w ramach dodatkowej kontroli i według uznania administracji, mogą być wymagane dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, na przykład pokwitowanie za usługi komunalne, które nie powinno być starsze niż 6 miesięcy.
 • BONUS SKONSOLIDOWANY
  Bonus skonsolidowany to bonus obejmujący dwie premie: odsetek od depozytu i darmowych spinów. Bonusem skonsolidowanym możesz w pełni skorzystać pod warunkiem, że obstawisz pierwszą część bonusu. Jeśli użytkownik nie planuje odzyskać pierwszej części bonusu lub ją anuluje, wtedy też dobrowolnie rezygnuje z drugiej części bonusu – darmowych obrotów.
 • WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU BEZDEPOZYTOWEGO
  Kasyno/Strona internetowa ma prawo odmówić aktywacji bonusu bez depozytu graczowi, u którego łączna kwota wypłat przekracza kwotę depozytów przez cały czas gry w Kasynie lub przez ostatni rok kalendarzowy.
 • ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE DARMOWYCH SPINÓW
  W ramach bonusowego pakietu powitalnego gracz może otrzymać 75/100/200 darmowych spinów w zależności od wielkości depozytu. Darmowe spiny zostaną naliczone graczowi w częściach po 15/20/40 sztuk w ciągu 5 dni po dokonaniu pierwszej wpłaty w odstępie 24 godzin.
  W celu aktywacji pierwszego pakietu darmowych spinów, wystarczy postawić zakłady na całą kwotę bonusu w ciągu 24 godzin.
  Darmowe spiny są aktywowane automatycznie po autoryzacji na Stronie.
  Okres aktywacji darmowych spinów wynosi 1 dzień, okres obstawienia wynosi 3 dni.
  Jeśli użytkownik nie planuje obstawić pierwszą część bonusu powitalnego lub ją anuluje, wtedy dobrowolnie rezygnuje także z drugiej części bonusu – darmowych spinów.
  Pamiętaj, że anulując dowolną część bonusu powitalnego na dowolnym etapie obstawiania, automatycznie odrzucasz kolejne oferty w ramach tego bonusu.
  Jeśli użytkownik aktywował funkcję „Rezygnuję ze wszystkich bonusów”, automatycznie traci możliwość korzystania z darmowych spinów.
  Wygrane wynikające z obstawiania na darmowe spiny są dodawane do salda gry wraz z wagerem. Warunki obstawiania można znaleźć w opisie do każdego konkretnego bonusu.
  Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany warunków darmowych spinów w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia.