Luottamuksellisuuspolitiikka

1. Tämän sivuston henkilötietoja käsitellään ja valvotaan Galaktika N.V.:n toimesta. (Jäljempänä Yhtiö ja me), osoite: Groot Kwartierweg 10 Willemstad Curacao, CW. Yhtiö ja käyttäjä yhdessä mainittuina nimetään Osapuoliksi, ja erikseen mainittuina Osapuoli.

2. Noudatamme Yleisen tietosuojasäännöstön mukaisia periaatteita (Ohjesäännöstö (EY) 2016/679). Tämä tarkoittaa, että henkilötietoja käsittelemme laillisesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi, ne kerätään vain laillisiin ja selviin tarkoituksiin, niitä ei käsitellä jatkossa tavalla, joka ei sovi näihin tarkoituksiin (tarkoitusten rajoitus), ne ovat adekvaatteja, käteviä ja ne on rajoitettu siten, mikä on tarpeen tarkoituksiin, joihin ne käsitellään (tietojen minimointi); ne ovat tarkkoja ja tarvittaessa ne päivitetään; on ryhdyttävä kohtuulliset toimenpiteet turvatakseen, että epätarkat henkilötiedot tavoitteet huomioiden, joihin ne on käsitelty, olisi kumottu tai korjattu viivästyksettä (tarkkuus); säilytetään muodossa, jonka avulla pystytään tunnistelemaan käyttäjiä ei pidempään aikaan, kuin tämä on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitukseen (säilytyksen rajoitus); käsitellään näin, jotta henkilötiedot oli turvattu asianmukaisesti, mm. laittomalta tai pätemättömältä käsittelyltä, sekä satunnaiselta menetykseltä, hävitykseltä tai vauriolta käyttäen vastaavia teknisiä tai järjestelytoimenpiteitä (ehjyys ja luottamuksellisuus).

3. Käyttäjien henkilötiedot, jotka Yhtiö kerää ja käsittelee, ovat seuraavia mm. etunimi, sukunimi, isännimi, kotikunta ja yhteystiedot, pätevä sähköposti, vastaavat maksutiedot, käyttäjätunnus (käyttäjätunnus). Käyttäjän henkilöllisyyden todentamiseksi Yhtiöllä on oikeus pyytää hänen passinsa skannatun kopion. Antamasi tietojen on oltavat oikeat ja pätevät. Olet yksin vastuussa antamasi tietojen tarkkuudesta, ehjyydestä ja oikeellisuudesta.

4. Käytämme henkilötietosi käyttäjän henkilöllisyyden tunnistamiseksi rekisteröinnissä sivustollamme, sinun tunnistamiseksesi maksujen suorittamiseksi oikein käyttäjältä Yhtiölle ja Yhtiöltä käyttäjälle. Käytämme maksutietosi (kuten kortin haltija, luottokortin numero ja kortin voimassaoloaika) palvelujen tuottamiseksi sivustollamme. Käytämme myös henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin palvelumme tuottamiseksi, tilisi ja profiilisi ylläpitämiseksi; palvelujen tuottamisen yhteydessä viestintään; kommentteihin ja vastauksien antamiseksi kysymyksiisi; sivustomme käytön ja palvelumme dynamiikan seuraamiseksi; kiinnostusasteen määrittelemiseksi palveluluihimme; palvelumme ja sivustomme laadun parantamiseksi; tiedoksi antamiseksi erikoistarjouksistamme ja palveluista, joista voit olla kiinnostunut; kokemuksesi määrittelemiseksi sivustollamme; voittojen suorittamiseksi (mikäli on vastaavia perusteita siihen); tietojen saamiseksi sinulta kyselemällä; riitojen ratkaisemiseksi; maksun perimiseksi (jos on vastaavia perusteita); ongelmien ja kirjoitusvirheiden korjaamiseksi sivustollamme; potentiaalisesti kiellettyjen tai laittomien toimenpiteiden estämiseksi; ehtomme ja sääntömme noudattamiseksi sivustollamme.

5. Henkilötietosi voidaan paljastaa (luovuttaa) Yhtiön toimesta tytäryhtiöllemme tai yhteistyökumppaneille (sijainnistaan riippumatta) edellä mainitun politiikan mukaisiin tarkoituksiin. Vakuutamme, että sellaiset yhtiöt ovat tietoisia henkilötietojen käsittelyn oikeellisuudesta Yleisen tietosuojasäännöstön (Ohjesäännöstö (EY) 2016/679) ja noudattavat tämän normatiivisen aktin määräyksiä. Me ja edellä mainitut yhtiöt voimme välillä kutsua kolmannet henkilöt henkilötietojen käsittelyyn edellä mainittuihin tarkoituksiin, sillä ehdolla, että käsittelyyn sovelletaan sopimussuhteita lain mukaisessa muodossa. Henkilötietosi myös voidaan luovuttaa vastaavalle hallitukselle, säätävälle tai toimeenpanevalle elimelle, jos se on sovittu tai sallittu laissa.

6. Osapuolten oikeudet ja velvoitteet

6.1 Käyttäjän oikeudet: kääntyä Yhtiön puoleen pyynnöstä oikaista tai poistaa Käyttäjän henkilötiedot tai antaa Yhtiölle vastalauseet käsittelyyn, antaa Käyttäjän henkilötiedot, jotka ovat puutteellisia (sillä ehdolla, jos annetaan lisäselvitystä); asettaa rajoitus henkilötietojen käsittelyyn, jos täytetään yksi seuraavista ehdoista: kiistät henkilötietojen tarkkuus ajanjaksolla, joka antaa mahdollisuuden Yhtiölle tarkistaa henkilötietosi tarkkuuden, olet henkilötietojen poistamista vastaan ja sen asemesta vaadin niiden käytön rajoittamista; Yhtiö ei tarvitse henkilötietosi käsittelyä, mutta ne ovat tarvittavia juridisten vaatimusten asettamiseksi, toteuttamiseksi tai turvaamiseksi ennen juridisten perustelujen tarkistamista Yhtiön käyttämien henkilötietojen käsittelyä varten; tiedustella ja saada henkilötiedot sinusta (antamasi tiedot) yksiköstä, laajasti käytettävässä koneellisessa formaatissa (antamalla vastaava tiedustelu) ja luovuttaa nämä tiedot toiselle valvojalle ilman mitään puuttumista Yhtiön puolelta; olla tiedotettu siitä, tallentaako Yhtiö tietoja sinusta; kysellä Yhtiöltä tarkat tavoitteet henkilötietojen käsittelystä ja tietoja henkilötietosi kategorioista, jotka yhtiö käsittelee; pyytää pääsy henkilötietoihin, joka Yhtiö tallentaa; tiedustella arvioitua ajanjaksoa, jonka kuluessa henkilötietosi säilytetään Yhtiön toimesta, ja mikäli tämä on mahdotonta, kriteerit, joiden mukaan määritellään tietojen säilytysaika; tehdä valitus Euroopan unionin tietosuojalaitokseen, jos arvelet, että Yhtiö on rikkonut voimassa olevan lainsäädännön koskien henkilötietojen suojelua.

6.2. . Käyttäjän velvoitteet: antaa tarkat ja luotettavat tiedot täysimääräisesti sivustolla olevien ehtojen mukaisesti; antaa Yhtiölle päivitetyt henkilötiedot, jos henkilötietosi on muutettu, ilmoittaa Yhtiölle henkilötietojen laittomasta saamisesta kolmannen henkilön toimesta, jos olet tietoinen siitä faktasta; ilmoittaa Yhtiölle luopumisesta käsitellä henkilötietoja tai, jos haluat, että Yhtiö lopettaisi henkilötietosi käsittelyn, lähettää vastaavan viestin. Käyttäjä ymmärtää täysin, että tiedoksiannon lähetys koskien luopumista henkilötietojen käsittelystä ja/tai aikomusta lopettaa henkilötietojen käsittelyä, jotka suoritetaan Yhtiön toimesta, on laillinen peruste lopettaa Osapuolten väliset suhteet sivustolla olevien ehtojen ja määräysten mukaisesti. Olet yksin vastuussa Yhtiölle antamasi tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja ajankohtaisuudesta.

6.3 Yhtiön oikeudet: lopettaa kaikki sopimussuhteet (Yhtiön sivustolla olevien ehtojen ja määräysten mukaisesti) Sinun kanssasi, ellet anna Yhtiölle suostumusta tässä osassa mainittujen henkilötietojen käsittelyyn; tehdä muutoksia tietosuojasääntöihin yksipuolisesti ilman ennakkoon saatua suostumusta Sinulta sellaisiin muutoksiin.

6.4 Yhtiön velvoitteet. Yhtiö on velvollinen ilmoittamaan Käyttäjän henkilötietojen oikaisusta tai poistosta tai rajoituksesta kolmannelle henkilölle, jolle Käyttäjän henkilötiedot oli paljastettu tämän politiikan mukaisiin tarkoituksiin, ja kun tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuuttomia toimenpiteitä Yhtiöltä; ilmoittamaan Sinulle henkilötietojen saajista (kolmansista henkilöistä), jos Sinulta on saatu vastaava tiedustelu; antamaan Sinulle henkilötietoja (Yhtiön tallentamia) järjestetyssä koneellisessa formaatissa ja vastaava tiedustelu; ilmoittamaan valvontaviranomaiselle Käyttäjän henkilötietojen rikkomisesta viimeistään 72 tunnin kuluttua sen jälkeen, kun siitä on tiedotettu sellaisesta faktasta. Jos tiedoksianto valvontaviranomaiselle ei ole tehty 72 tunnin kuluessa, on esitettävä syyt viivästyksestä; on ilmoitettava Käyttäjälle henkilötietojen rikkomisesta, jos sellainen rikkominen voi aiheuttaa korkean riskin Käyttäjän oikeuksille ja vapauksille. Osapuolilla on kaikki oikeudet ja velvoitteet, jotka on säädetty yleisessä tietosuojasäännöstössä. Henkilötietosi yhtiön säilytysaika jatkuu suhteiden voimassaoloajaksi Osapuolten välillä, jotka on säädetty Ehdoissa Yhtiön sivustolla, sekä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, kun Osapuolet lopettivat suhteet (mahdollisten riita-asioiden ratkaisemiseksi).

7. КYhtiö on velvollinen noudattamaan EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen käsittely- ja suojasäännöistä, mm. Tietosuoja-asetuksen yleisiä määräyksiä (Ohjesäännöstö (EY) 2016/679) ja Sähköisten viestien luottamuksellisuusdirektiivia (Direktiivi 2002/58/ЕY) oikaisuineen, jotka on merkitty Direktiiviin 2009/136/ЕY.

8. Käytämme uusimpia teknologioita kaikkien sivuston pelaajien henkilötietojen turvalliseen säilytykseen. Käytämme 128-biitin SSL (Secure Socket Layer) teknologiaa, jonka valitsevat monet juridiset ja taloudelliset yhtiöt. 128-biitin SSL vakuuttaa 100% kaikkien transaktioiden turvallisuudet, jotka tehdään sivuston kautta.

9. SOL Casinolla on oikeus käyttää henkilötietoja markkinointipostituksiin. Ellet halua saada mainosmateriaaleja, voit mainita tämän rekisteröinnin aikana tai kieltäytyä postitustilauksesta milloin tahansa. Tällöin muutamat bonusoptiosi deaktivoidaan.

10. Pelin aikana myös käytetään NetEntin käyttämät peliautomaatit Luottamuksellisuuspolitiikka NetEnt.

11. Jos haluat katsoa läpi henkilötiedot, jotka säilytämme sinusta, tai jos haluat tehdä muutoksia niihin tai poistaaa ne, tai jos haluat saada tietoja siitä, kuinka edistämme henkilötietosi luottamuksellisuutta, voit lähettää vastaavan tiedustelun sähköpostilla [email protected]. Luottamuksellisuuden säilyttämiseksi tiedustelua lähettäessäsi henkilöllisyys on todistettava. Sitä varten tulee liittää passisi kopio tiedustelusta. Jätämme oikeuden periä kohtuullisen maksun kaksoistiedusteluista, tiedustelut lisäkopioista koskien niita tietoja ja/tai tiedusteluja, jotka ovat selvästi perustelemattomia tai kohtuuttomia. Luovumme myös vastausten antamisesta kysymyksiin, jos mielestämme ne ovat perustelemattomia tai kohtuuttomia .